Aktualności - szczegóły

Nieprawdziwe informacje dotyczące Instytutu przedstawione w określonych mediach – dementi

W odniesieniu do informacji opublikowanych 17 sierpnia 2022, w portalu internetowym www.onet.pl oraz przez Gazetę Wyborczą, w portalu next.gazeta.pl, dotyczących rzekomego odmówienia przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wykonania badań ryb z Odry, niniejszym Instytut informuje.

PIWet-PIB w przypadku badań urzędowych wykonuje tylko te, które mieszczą się w ramach kompetencji potwierdzonych przez  krajową jednostkę udzielającą uznania, jak również  krajowe i europejskie laboratoria referencyjne.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpiła sytuacja aby PIWet-PIB w Puławach odmówił wykonania badania związanego ze skażeniem środowiska Odry, które mieściłoby się w ramach aktualnych kompetencji oraz możliwości badawczych Instytutu.

Tym samym informacje przedstawione w ww. artykułach są nieprawdziwe.

Instytut potwierdza, że 4 sierpnia br. nastąpił kontakt telefoniczny oraz e-mailowy przedstawiciela Zarządu Okręgu Wrocławskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, wskazanego w artykułach, z pracownikiem PIWet-PIB w Puławach.

Mezytylen, o który pytał rozmówca, jest poza zakresem kompetencji Instytutu. PIWet-PIB w Puławach nie badał dotychczas próbek w kierunku zawartości takiego związku chemicznego, w związku z powyższym nie mógł podjąć się wykonania takich badań. 

PIWet-PIB poinformował rozmówcę o możliwości zbadania Jego próbek w innym, szerokim zakresie, zgodnie z dotychczasowymi kompetencjami Instytutu, tj. metale ciężkie, pestycydy (ok 270 - 280 związków) i inne toksyny.

Przedłożona propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem, próbek do Instytutu nie dostarczono.

Powrót