Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Wizyta uczniów Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Zdjęcie do ogłoszenia
Wizyta uczniów Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

W dniu 21 czerwca br. PIWet-PIB odwiedziło 35 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie-Sandomierzu z opiekunami. Większość naszych gości kształci się na kierunku technik weterynarii, i co jest szczególnie budujące, znaczna część młodzieży planuje w przyszłości podjąć studia na wydziałach medycyny weterynaryjnej. Prezentację na temat zakresu działalności Instytutu przedstawił uczniom prof. Mirosław Polak, a problemy bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego omówił prof. Krzysztof Kwiatek.

W części praktycznej spotkania odbyła się wizyta w laboratoriach Instytutu w obszarach bezpieczeństwa żywności i pasz (prof. Kinga Wieczorek, dr Tomasz Kiljanek oraz prof. Krzysztof Kwiatek) oraz chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich (dr Karol Stasiak oraz prof. Krzysztof Śmietanka). Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o metodach diagnostycznych stosowanych w pracy laboratoryjnej oraz wyposażeniu pomiarowym wykorzystywanym w takich badaniach. Teoretyczne oraz praktyczne poznanie działalności Instytutu przez uczniów szkół rolniczych stanowi istotny element systemu AKIS (systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie) w zakresie działalności szkoleniowo-edukacyjnej PIWet-PIB z zakresu szeroko rozumianej medycyny weterynaryjnej, a zwłaszcza bezpieczeństwa żywności i pasz.

Powrót