Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Udział pracowników ZHS i ZFT PIWet-PIB w IX EuroResidue Conference

Zdjęcie do ogłoszenia
Udział pracowników ZHS i ZFT PIWet-PIB w IX EuroResidue Conference

W dniach 22-25.05.2022 r.w Sint Michielsgestel, w Niderlandach, odbyła się IX EuroResidue Conference “Veterinary residue control, the beginning of a new era”.

 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 230 uczestników reprezentujących ponad 20 krajów. Podczas konferencji przedstawiono 37 prezentacji ustnych oraz 93 plakaty w sesji posterowej.

W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Higieny Pasz oraz Zakładu Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB: dr hab. inż. Ewelina Patyra, prof. dr hab. Piotr Jedziniak, mgr Ewelina Nowacka-Kozak oraz mgr inż. Sebastian Witek. Łącznie zaprezentowali Oni 7 doniesień posterowych.

 

Ponadto prof. dr hab. Piotr Jedziniak z Zakładu Farmakologii i Toksykologii wygłosił referat zatytułowany „Headache with analysis of NSAIDs in foods of animal origin.

 

W imieniu społeczności naukowej zajmującej się analizą pozostałości leków weterynaryjnych fundacja EuroResidue doceniła Panią dr hab. inż. Ewelinę Patyrę z Zakładu Higieny Pasz za jej wkład w rozwój badań nad  pozostałościami leków weterynaryjnych w paszach i żywności i przyznano Jej nagrodę Euroresidue Young Talent Award.

 

Serdecznie gratuluję Pani Profesor Ewelinie Patyrze uzyskanej nagrody i docenienia Jej aktywności naukowej a wszystkim Pracownikom Instytutu uczestniczącym w Konferencji bardzo dziękuję za tak godne reprezentowanie Instytutu,

 

Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach.

Powrót