Aktualności - szczegóły

Konferencja naukowa „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”

Zdjęcie do ogłoszenia

 

W dniach 27-28 maja 2022 r.  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach miała miejsce XVI Konferencja Bujatryczna, tym razem pod tytułem  „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”. Konferencję swoim Patronatem Honorowym objął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk. W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników.

Zasadniczym celem Konferencji było przedstawienie najnowszych danych dotyczących epidemiologii, etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki i zwalczania wybranych chorób bydła stanowiących problem nie tylko w naszym kraju, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. W tegorocznej konferencji szczególny nacisk położono, poświęcając jej specjalną całodniową sesję naukową, na chorobę o dużym potencjale zoonotycznym i stałej w ostatnich latach tendencji do rozprzestrzeniania się w Europie, jaką jest gorączka Q. 

Także inne problemy zdrowotne bydła takie jak, BVD-MD i IBR-IPV były omawiane szerzej na tegorocznej Konferencji, jednak w nowym ujęciu, obejmującym nowoczesne dostępne obecnie strategie immunoprofilaktyki oraz wykorzystujące najnowsze narzędzia diagnostyczne. Nie mniej ważne u bydła były również aspekty natury niezakaźnej dotyczące m.in. niektórych problemów związanych z zatruciami pokarmowymi bydła, częstymi zaburzeniami płodności w tym tła hormonalnego u krów, komplikacjami okołoporodowymi, a po wycieleniu - problemami z odchowem u ich potomstwa (np. zaburzenia pokarmowe,  biegunki).

Wykłady w/w dziedzinach zaprezentowali wybitni eksperci zagraniczni i krajowi, którzy podzielili się wiedzą i doświadczeniem. Aspekty, które były poruszane podczas Konferencji dedykowane są bezpośrednio pracownikom inspekcji weterynaryjnej, lekarzom wolnej praktyki (specjalistom chorób bydła) i hodowcom.

W tym kontekście problemy będące przedmiotem tegorocznej XVI Konferencji Bujatrycznej w Puławach były niezwykle ważne i aktualne dla prężnie rozwijającego się sektora produkcji bydła w Polsce.

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót