Aktualności - szczegóły

Wizyta Pana Ministra Sebastiana Skuzy

Zdjęcie do ogłoszenia

2 maja br.  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przebywał Pan Minister Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas rozmowy z dyrektorem PIWet-PIB, prof. Krzysztofem Niemczukiem, omówiono finansowanie projektów badawczych, jak również inwestycje w utrzymanie i polepszenie infrastruktury badawczej instytutów.

Powrót