Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

200. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB

Zdjęcie do ogłoszenia
200. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB

 

29 kwietnia br. odbyło się 200. posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W posiedzeniu wziął udział Pan Minister Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym przedmiotem posiedzenia Rady, oprócz spraw personalnych (wnioski awansowe) i organizacyjnych, było przyjęcie uchwał dotyczących zaopiniowania:

a/ sprawozdania z działalności naukowo-badawczej; 

b/ rocznego sprawozdania finansowego;

c/ propozycji podziału zysku za 2021 r.;

d/ planu rzeczowego na 2022 r.

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót