Zagrożenia epidemiczne

Archiwum


Koronawirus

Badania u norek:

Nasze publikacje:

Domańska-Blicharz K., Woźniakowski G., Rola J., Cuvelier – Mizak B., Orłowska A., Antas M., Niemczuk K., Śmietanka K. "Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi", Życie Wet, 2020, 95(6), 347-358.

Domańska-Blicharz K., Woźniakowski G., Konopka B., Niemczuk K., Welz M., Rola J., Socha W., Orłowska A., Antas M., Śmietanka K., Cuvelier-Mizak B. “Animal coronaviruses in the light of COVID-19”, J Vet Res 2020, 64, 333-345.


Wysoce zjadliwa grypa ptaków


Zasady ochrony drobiu przed chorobą (GIW)

Zasady bioasekuracji przy grypie ptaków:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow
https://krd-ig.com.pl/bez-kategorii/grypa-ptakow-czy-przestrzegasz-zasad-bioasekuracji/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-hpai-jest-grozna-dla-gospodarstw-utrzymujacych-drob

Afrykański pomór świń

Materiały video

Afrykański Pomór Świń - bioasekuracja

Materiał dostępny jest również na stronach TVP

Afrykański Pomór Świń - jak być o krok do przodu

Spot

Zasady ochrony świń przed chorobą

 1. Zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF
 2. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń wykonywanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF
 3. Prezentacje multimedialne dotyczące afrykańskiego pomoru świń przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF
 4. Prace dotyczące afrykańskiego pomoru świń opublikowane przez pracowników Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF
 5. Informacje bieżące
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  Prezentacje z seminarium z zakresu afrykańskiego pomoru świń dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego 20.04.2015
 6. Materiały informacyjno-szkoleniowe dla myśliwych i leśników

Botulizm

W załączonej KARCIE INFORMACYJNEJ znajdują się wskazówki dotyczące rodzaju pobieranych próbek i warunków transportu do laboratorium w przypadku podejrzenia botulizmu. Uprzejmie prosimy o dołączenie jej do Umowy na wykonanie badań oraz próbek przesyłanych do badań.


Informacje dla pszczelarzy


Borelioza

Szczegóły znajdują się tutaj

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU DO BADANIA:

 • kleszcza należy umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku i przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce;
 • kleszcz przekazany do badania nie może być uszkodzony;
 • kleszcz z widocznymi uszkodzeniami ciała jest nieprzydatny do badania.

PRZEKAZANIE MATERIAŁU DO BADANIA

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
z dopiskiem: próbka do badań

Do próbki należy dołączyć wypełniony formularz (Zlecenie wykonania badań). Pobierz
W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego:
imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie, a także rodzaj badania.

DOSTĘPNE RODZAJE BADAŃ:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato) - cena 180 zł;
2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 150 zł;
3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato) oraz kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 248 zł;
4. Badanie kleszcza w kierunku tzw. panelu chorób odkleszczowych - cena 330 zł:
 • boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato),
 • kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV),
 • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris),
 • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum).

OPŁATA ZA WYKONANIE BADANIA

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie wniesienia opłaty).


Informacja KLR dotycząca odczynników i zestawów diagnostycznych oraz dostępnych materiałów referencyjnych

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii


 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 665127, data ważności 2022.01.22
  Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

 • Laboratorium Referencyjne Gruźlicy i Paratuberkulozy w Zakładzie Mikrobiologii

  wykonało trzy badaia tuberkulin PPD służących obecnie do terenowej diagnostyki gruźlicy bydlęcej i ptasiej:
  Bovitubal 28000, seria 475326C
  Bovitubal 28000, seria 505726A
  Avitubal 28000, seria 775526 A

  W badaniach stwierdzono nieszkodliwość oraz moc preparatów mieszczącą się w dopuszczalnych granicach mocy wg Farmakopei Europejskiej dla preparatów tego typu. W trakcie badań stwierdzono, że polskie standardy tuberkulin PPD bydlęcej i PPD ptasiej posiadają zadowalającą moc i nieszkodliwość, porównywalną z międzynarodowymi preparatami standardowymi.

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy w Zakładzie Chorób Świń

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci będących na stanie antygenów tj. serowarów leptospir (bank szczepów) oraz surowic referencyjnych kontrolnych Zakładom Higieny Weterynaryjnej oraz Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, badającym próbki w kierunku leptospirozy zwierząt i człowieka.

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  API Listeria, bioMérieux - seria 1007659910, data ważności 2020.09.30

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  Api 50CH, bioMérieux - seria 1007705010, data ważności 2020.10.02

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestawy ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Blocking
      seria: 20045, data ważności: 2022.03.06

  2. IDEXX Leukosis Serum X2
      seria: T221, data ważności: 2022.05.21

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

  dokonało w 2020 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce

  Mycoplasma gallisepticum (MG)
  Mycoplasma synoviae (MS)
  Mycoplasma meleagridis (MM)

  Antygeny i testy ELISA 2020

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

  KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:

  recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB082001.

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chlamydiozy i gorączki Q w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

  • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numery serii: PQ10, PQ11, PQ15, PQ20, PQ21
  • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od kóz - numer serii: PQ12
  • surowica negatywna (niezawierająca przeciwciał anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numer serii: NQ17
  • pozytywna surowica (zawierająca przeciwciała anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: PCH2
  • negatywna surowica (niezawierająca przeciwciał anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: NCH7, NCH8.
  KRL dokonało sprawdzenia następujących serii odczynników i zestawów diagnostycznych:
  • zestaw diagnostyczny Q-fever Coxiella antibody Test nr serii: S671
  • surowica referencyjna MRE Calibrant SERUM FQ-ELISA nr serii: SCE2/201802
  • antygen chlamydia nr serii: SCI AY, SCI AZ
  • antygen kontrolny negatywny nr serii: SDD CN
  • surowica kontrolna pozytywna - chlamydia nr serii : SAI EQ, SAK BI, KK0040, KL0029
  • surowica kontrolna negatywna - chlamydia nr serii: SHI BR,SCK.DK
  • dopełniacz nr serii: SCI BB, KL0013
  • hemolizyna nr serii: SCK FL
  • bufor weronalowy nr serii: KL00038
  • zestaw diagnostyczny do wykrywania C. burnetii metodą real-time PCR Adiavet Coxella Real-Time nr serii:14K2TR84, 14K2TR86.

 • Krajowe Laboratorium ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobilogii

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

  • Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 655326, data ważności 2021.03.26
  • Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Blocking
  seria: 20154, data ważności: 2022.09.11

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Serum Screening
  seria: 20106, data ważności 2022.10.23

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. brucelozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 010219 data ważności 02.2021
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 030519 data ważności 05.2021
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 050719 data ważności 07.2021
  BRUCELLOGNOST, antygen Brucella abortus do OA, BIOWET Puławy - seria 010319, data ważności 03.2021

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  API Listeria, bioMérieux - seria 1008392040, data ważności 2021.10.15

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  Api 50CH, bioMérieux - seria 1008290010, data ważności 2021.08.20

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Serum Screening
      seria: 21056, data wazności: 2023.05.28

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono Zestawy ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Blocking
      seria: 21023, data ważności: 2023.02.19

  2. IDEXX Leukosis Serum X2
      seria: AB561, data ważności: 2023.05.04

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2021 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG) Mycoplasma synoviae (MS) Mycoplasma meleagridis (MM)

  Serie antygenów firmy Ceva Biovac:

  • MG 7.14.20   data ważności: 04.2021
  • MG 26.43.20 data ważności: 10.2021
  • MG 11.48.20 data ważności: 11.2022
  • MG 26.47.21 data ważności: 11.2022
  • MG 23.33.21 data ważności: 11.2022

  • MS 23.44.20  data ważności: 10.2021
  • MS 12.18.21  data ważności: 05.2022
  • MS 23.33.21  data ważności: 08.2022

  Serie testów ELISA firmy IDEXX:

  • MS   FS400 data ważności:  04.11.2021
  • MS   DS980 data ważności: 01.10.2021
  • MS   JT379  data ważności: 04.02.2023

  • MG   KR863 data ważności: 27.02.2021
  • MG   FS389  data ważności: 05.11.2021
  • MG   DT587 data ważności: 30.09.2022
  • MG   FT256  data ważności: 07.12.2022
  •  
  • MM   DS222 data ważności: 18.10.2021
  • MM   CT487 data ważności: 16.08.2022
  • MM   LT816 data ważności: 26.04.2023

  • MG/MS LR237 data ważności: 14.04.2022
  • MG/MS HS902 data ważności: 22.01.2022
  • MG/MS ET445 data ważności: 27.10.2022

  Serie testów ELISA firmy Biochek:

  • MG  FS7925 data ważności: 29.07.2021
  • MG  FS8252 data ważności: 17.05.2022

  • MS FS7944 data ważności: 05.08.2021
  • MS FS8236 data ważności: 12.05.2022

  Serie testów ELISA firmy ID VET:

  • MG F99 data ważności: 12.2021
  • MG I23  data ważności: 11.2022

  • MS F02 data ważności: 09.2021
  • MS I10  data ważności: 05.2023

  • MM F87  data ważności: 09.2021
  • MM H68 data ważności: 10.2022

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań:
  1. IDEXX Leukosis Blocking

  • seria: 21062, data ważności: 2023.06.03

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.
  1. ID Screen BLV Competition, IDvet
      seria I69, data ważności: 2023/08

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  API Listeria, bioMérieux – seria 1008618200, data ważności 2022.03.08

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  Api 50CH, bioMérieux – seria 1008876650, data ważności 2022.07.06

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:

  Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. – seria 716028A, data ważności 2023.09

  Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. – seria 875128A, data ważności 2023.01.17

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb PIWet-PIB posiada następujący materiał referencyjny, który udostępnia na prośbę Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku wirusowych chorób ryb:

  • izolaty wirusa wywołującego wirusową posocznicę krwotoczną VHS o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa VHS
  • izolaty wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych IHN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa IHN
  • izolaty wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa IPN
  • izolaty wirusa wiosennej wiremii karpia SVC o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa SVC
  • izolaty wirusa epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego EHN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa EHN
  • materiał genetyczny wirusa KHV wywołującego zakażenie herpeswirusem koi
  • materiał genetyczny wirusa ISA wywołującego zakaźną anemię łososi
  • linie komórkowe BF-2, EPC, FHM, RTG-2 do izolacji wirusów patogennych dla ryb
  • surowice diagnostyczne anty-IPN Sp i anty-IPN Ab

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otręt bydła w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • IDEXX IBR gE - seria M061, data ważności: 2019.09.30
  • IDEXX IBR gB X3 - seria P941, data ważności: 2020.09.30
  • IDEXX AGID EIA - seria KP995, data ważności: 2020.08.29
  • IDEXX IBR gE - seria Q141, data ważności: 2020.08.31

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby niebieskiego języka w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • INGEZIM BTV DR, seria: 041218, data ważności: 06-2020
  • INGEZIM BTV DR, seria: 020418, data ważności: 10-2019
  • ID Screen Competition, seria: C42, data ważności: 2019-12-31
  • BLUETONGUE VIRUS BTV VP7 Antibody TEST Kit, seria 8158, data ważności: 17- 01-2021
  • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-040, data ważności: 2019.10.16
  • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-042, data ważności: 2020.02.08
  • Adiavet BTV REAL TIME, seria: 35K2TR233, data ważności: 2020-03-26

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wirusowej biegunku bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • IDEXX BVDV Total Ab, seria M871, data ważności: 2019-10-31; seria P591, data ważności: 2020-02-29
  • IDEXX BVDV Ag Serum Plus, seria M591, data ważności: 2019-11-30; seria P431, data ważności: 2020.05.31

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chlamydiozy i gorączki Q w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

  Wykaz  surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

  • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numery serii: PQ10, PQ11, PQ15, PQ20, PQ21
  • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od kóz - numer serii: PQ12
  • surowica negatywna (niezawierająca przeciwciał anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numer serii: NQ17
  • pozytywna surowica (zawierająca przeciwciała anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: PCH2
  • negatywna surowica (niezawierająca przeciwciał anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: NCH7, NCH8.
  KRL dokonało sprawdzenia następujących serii odczynników i zestawów diagnostycznych:
  • zestaw diagnostyczny Q-fever Coxiella antibody Test nr serii: S671
  • surowica referencyjna MRE Calibrant SERUM FQ-ELISA nr serii: SCE2/201802
  • antygen chlamydia nr serii: SCI AY, SCI AZ
  • antygen kontrolny negatywny nr serii: SDD CN
  • surowica kontrolna pozytywna - chlamydia nr serii : SAI EQ, SAK BI, KK0040, KL0029
  • surowica kontrolna negatywna - chlamydia nr serii: SHI BR,SCK.DK
  • dopełniacz nr serii: SCI BB, KL0013
  • hemolizyna nr serii: SCK FL
  • bufor weronalowy nr serii: KL00038
  • zestaw diagnostyczny do wykrywania C. burnetii metodą real-time PCR Adiavet Coxella Real-Time nr serii:14K2TR84, 14K2TR86.

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

  KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:

  • recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB091801

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • bakterii Yerisnia ruckeri wywołującej jersiniozę ryb łososiowatych
  • bakterii Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida wywołującej wrzodzienicę ryb łososiowatych
  • bakterii Renibacterium salmoninarum wywołującej bakteryjną chorobę nerek
  • grzyba Aphanomyces invadans wywołującego zakaźny zespół owrzodzenia (EUS)

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków w Zakładzie Chorób Ryb

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • pasożyta Marteilia refringens wywołującego marteiliozę
  • pasożyta Bonamia ostreae wywołującego bonamiozę
  • pasożyta Bonamia exitiosa wywołującego bonamiozę

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2019 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).

  Serie antygenów firmy Soleil:

  • MG - 1290207, 1391203, 1440207
  • MS - 1252611
  • MM - 421712
  Serie antygenów firmy Ceva Biovac:
  • MG - 12.26.19
  • MS - 15.22.19
  • MM - 5.23.19
  Serie testów ELISA firmy IDEXX:
  • MS - KP947, BR884
  • MG - FP415, KP939
  • MM - KN404, MP212
  • MG/MS - CP054, BR829
  Serie testów ELISA firmy Biochek:
  • MS - FS7526
  • MG - FS7558

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Surowica referencyjna dodatnia (+)
          Test ELISA/AGID

  • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
  • seria: P9/19
  • data produkcji: Grudzień 2019r.
  • data ważności: Grudzień 2022r.
  • liofilizat a 1.0 ml
  Surowica referencyjna ujemna (-)
          Test ELISA/AGID
  • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
  • seria: N27/16
  • data produkcji: Grudzień 2016r.
  • data ważności: Grudzień 2022r.
  • liofilizat a 2.0 ml

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Zestawy do diagnostyki serologicznej EBB metodą AGID (dokonano sprawdzenia serii)

  Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics

  • seria: 17ZBAG004
  • surowica seria: 17SLB32 ważna do: 30/10/21
  • antygen seria: 17BLVB23 ważny do: 15/09/21
  Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics
  • seria: 16ZBAG002
  • surowica seria: 16SLB30 ważna do: 13/09/20
  • antygen seria: 16BLVB22 ważny do: 05/07/20
  Pourquier AGID Leukosis firmy IDEXX
  • seria: 6089
  • surowica seria: 574 ważna do: 25.04.2021
  • antygen seria: 575 ważny do: 25.04.2021
  Pourquier AGID Leukosis Enzootic Bovine Leukosis (BLV) Agar-Gel Immunodiffusion Test firmy IDEXX
  • seria: 7145
  • surowica seria: 568 ważna do: 15.02.2020
  • antygen seria: 569 ważny do: 15.02.2020
  IDvet BLV AGID
  • seria: A18
  • surowica seria: SP-BLV-003 ważna do: 04/2022
  • antygen seria: AG-BLV-003 ważny do: 04/2022
  IDvet BLV AGID
  • seria: D18
  • surowica seria: SP-BLV-005 ważna do: 12/2023
  • antygen seria: AG-BLV-005 ważny do: 02/2024

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci panelu homogenatów tkanek oraz surowic krwi pochodzących od świń wszystkim Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków PIWet-PIB

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków w Zakładzie Chorób Ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • wirusa WSSV wywołującego zespół WSS (White Spot Syndrome)
  • wirusa TSV wywołującego zespół Taura
  • wirusa YHD wywołującego chorobę żółtej głowy

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb PIWET-PIB

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych:

  • Monoscreen AgELISA VHSV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV)
  • Monoscreen AgELISA SVCV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa wiosennej wiremii karpi (SVCV).
  • ELISA TEST VHSV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wirusowej posocznicy krwotocznej VHS.
  • ELISA TEST IPNV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPN.
  • ELISA TEST SVCV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wiosennej wiremii karpi SVC.

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF a Zakładzie Chorób Świń

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. afrykańskiego pomoru świń dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych

  • FastStart Universal Probe Master (ROX) - zestaw real-time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • LightCycler 480 Probes Master - zestaw real time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • Virotype ASF PCR Kit - zestaw real - time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • ID Gene African Swine Fever Duplex ? zestaw real ? time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • Ingezim PPA Compac 11.PPA. K3 ? Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • ID Screen African Swine Fever Indirect Screening ? Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
  • Test immunoperoksydazowy (IPT) do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (EURL-ASF, Valdeolmos)

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. klasycznego pomoru świń w Zakładzie Chorób Świń

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds.CSF:

  • surowica referencyjna dodatnia - zawierająca przeciwciała przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń
  • surowica referencyjna ujemna -  niezawierająca przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby Aujeszkyego w Zakładzie Chorób Świń

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds. chA:

  • surowica referencyjna dodatnia (ADV gE+), zawierająca przeciwciała przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat
  • surowica referencyjna ujemna (ADV neg), niezawierająca przeciwciał przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu dokonało w 2019 roku pozytywnej oceny następujących serii zestawów diagnostycznych:

  Grypa ptaków:

  • IDEXX Influenza A s. 99-53101-8140 oraz s.99-53101-19095
  • IDVet ID Screen Influenza H5 s.C99
  • IDVet ID Screen Influenza H7 s.D68
  Rzekomy pomór drobiu:
  • IDEXX Newcastle Disease Virus Antibody Test Kit s.99-09263-HP719
  • IDVet ID Screen NDV Indirect s.B40

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. - seria 636024, data ważności 2019.10.04
  Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 836225, data ważności 2020.12.03

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  API Listeria, bioMérieux - seria 1006834810, data ważności 2019.09.11

 • Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  Api 50CH, bioMérieux - seria 1007020270, data ważności 2019.11.21

Przydatne linki