2022-08-05 12:11:36
 

Porozumienie o współpracy z Naukowym Instytutem Weterynarii z Lanzhou, Chiny

 

W dniu 3 sierpnia br. z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy naukowej między Naukowym Instytutem Weterynarii, Lanzhou, Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych z Chin oraz naszą jednostką. Porozumienie ustanawiające utworzenie Wspólnego Laboratorium Kontroli Chorób Zwierząt LVRI-PIWet-PIB podpisali Dyrektorzy obydwu jednostek w osobach prof. Haixue Zheng oraz prof. Krzysztofa Niemczuka na okres 3 lat. Celem umowy jest rozwijanie dwustronnej współpracy naukowej w obszarze chorób zakaźnych zwierząt poprzez wspólne badania, składanie wniosków grantowych do krajowych i międzynarodowych jednostek finansujących, organizowanie wizyt i szkoleń dla naukowców z obydwu jednostek oraz publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach naukowych.

 

Aby zapoznać się z obecnym zakresem prowadzonych badań w pokrewnych obszarach, bezpośrednio po uroczystym podpisaniu porozumienia, rozpoczęła się 2-dniowa sesja naukowa z zakresu chorób trzody chlewnej, drobiu oraz bydła celem zdefiniowania możliwych obszarów współpracy. Dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie i przedstawienie zakresu prowadzonych badań w naszym Instytucie w osobach: prof. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. Mirosław Polak, dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst., dr hab. Jacek Karamon, prof. inst., dr Ewelina Iwan oraz dr Maciej Frant.

 

Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych, współpraca z partnerami z Chin zaowocuje licznymi publikacjami w uznanych czasopismach z listy Journal Citations Reports.

 

 

Prof. Krzysztof Niemczuk

Dyrektor PIWet-PIB

Przydatne linki