2022-07-04 14:25:45
 

Wizyta w Kazah Scientific Research Veterinary Institute w Almacie

W dniach od 27.06 do 01.07 prof. dr hab. Jacek Kuźmak i dr hab. Marzena Rola-Łuszczak, prof. instytutu, uczestniczyli w spotkaniu otwierającym projekt twiningowy OIE pt. Enzootic bovine leukosis: OIE laboratory twinning projecty between Poland and Kazahstan with the collaboration of United Kingdom. Spotkanie odbyło się w Kazah Scientific Research Veterinary Institute w Almacie i uczestniczyli w nim pracownicy Zakładu Wirusologii tego instytutu oraz dr Bhudipa Choudhury, pracownik naukowy Animal and Plant Health Agency z Weybridge Spotkanie zorganizowane było przez laboratoria referencyjne OIE ds. białaczki bydła w PIWet-PIB i APHA, a jego celem było wypracowanie programu szkoleń i współpracy naukowej dla KazSRVI z obszaru diagnostyki białaczki bydła, w ramach projektu twiningowego OIE.

Przydatne linki