2022-06-21 12:35:35
 

Przedstawiciele GIW w Instytucie

 

20 czerwca 2022 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii z pracownikami Instytutu.

Główny Inspektorat Weterynarii reprezentowali: Pan Minister Krzysztof Jażdżewski, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, Pani Marta Koncewicz-Jarząb, Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji oraz Panie mgr inż. Agnieszka Rządkowska i mgr inż. Marlena Wabik, reprezentujące Stanowisko ds. Laboratoriów. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Pan dr Waldemar Korol, Kierownik Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie oraz przedstawiciele Instytutu: prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Kierownik Zakładu Higieny Pasz, prof. dr hab. Piotr Jedziniak, Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii oraz dr Monika Przeniosło-Siwczyńska, Z-ca Kierownika Zakładu Higieny Pasz. 

Przedmiotem spotkania było omówienie założeń do Planu Urzędowej Kontroli Pasz (PUKP) na 2023 rok. Omówiono aspekty związane z nowelizacją PUKP w kontekście realizacji badań kontrolnych (monitoring pasz) w kierunkach stanowiących wyróżniki bezpieczeństwa oraz jakości handlowej pasz.

Przydatne linki