2022-04-05 13:31:04
 

Zakaz lotów dronów

Informujemy, iż nad terenem PIWet-PIB obowiązuje zakaz wykonywania lotów z użyciem bezpilotowych statków powietrznych, w tym dronów i innych systemów bezzałogowych bez uzyskania pisemnej zgody zarządzającego obiektem.


Przydatne linki