Aktualności - szczegóły

Transfer wiedzy: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Inspekcja Weterynaryjna – Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniu 1 grudnia b.r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja zatytułowana „Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jako wyzwanie dla hodowców drobiu i lekarzy weterynarii”.

 

Wykład otwierający wygłosił dr Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który wprowadził uczestników w zagadnienia związane ze zwalczaniem HPAI w myśl przepisów Prawa o Zdrowiu Zwierząt (AHL). W następnym wykładzie, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach, podkreślił rolę Krajowego Laboratorium Referencyjnego (KLR) ds. grypy ptaków w wiarygodnym i szybkim diagnozowaniu ognisk choroby, praktycznym wykorzystaniu analiz genetycznych w dochodzeniach epidemiologicznych, ocenie ryzyka szerzenia się HPAI oraz upowszechnianiu wiedzy. Kolejne dwa wykłady: „Wysoce zjadliwa grypa ptaków – informacje ogólne i aktualna sytuacja w Polsce i na świecie” oraz „Zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków i perspektywy zwalczania” wygłosił dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu, kierownik KLR ds. grypy ptaków.     

 

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób, głównie powiatowych lekarzy weterynarii i hodowców drobiu z województwa podkarpackiego.

 

Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Robertowi Pieszczochowi i Współpracownikom za zorganizowanie konferencji, która było kolejnym dowodem praktycznej i oczekiwanej współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Inspekcją Weterynaryjną i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego celem przekazywania wiedzy naukowej i aktualnych wymagań legislacyjnych.Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót