HR Excellence in Research

Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych oraz zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.

Deklaracja poparcia dla zapisów Karty i Kodeksu podpisana przez Dyrektora PIWet-PIB

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym

Polityka otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym

Wewnętrzna analiza i plan działań naprawczych na lata 2020-2021

Lista polskich instytucji, które otrzymały wyróżnienia HR


Przydatne linki