2022-06-14 14:58:51
 

Udział PIWet-PIB w Krajowych Dniach Pola 2022

Od 11 do 13 czerwca br. Płońsk (Poświętne) było miejscem szczególnego zainteresowania rolników, producentów rolnych, firm działających na rzecz sektora rolnego, doradców i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów badawczych oraz uczniów szkół rolniczych z całego kraju. W tych dniach odbyła się największa impreza polowa w Polsce czyli Krajowe Dni Pola 2022 (KDP2022) organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod hasłem „rolnictwo przyszłości”.

PIWet-PIB prezentował się w namiocie tematycznym „Nauka polska a innowacje
w rolnictwie”. Nasze stoisko reprezentowały Panie Wiesława Drozdowska oraz Kinga Stateczna oraz Pan dr Karol Stasiak.

W dniu 12.06.2022 nasze stoisko reprezentował także prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Instytutu. Przedstawił on działalność naszej jednostki podczas odwiedzin na stoisku Pana Premiera Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Rafała Romanowskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW oraz członka Rady Naukowej PIWet-PIB, jak również hodowców czy uczniów szkół rolniczych.

W ramach III dnia KDP20222: „Dzień Młodego Rolnika”, odbyły się lekcje online dla uczniów i studentów, gdzie przedstawione zostały m.in. wykłady:

1/ "Wykorzystanie sekwencjonowania wysokoprzepustowego w weterynarii" - Pani mgr Aleksandrę Giza oraz
2/ "Zastosowanie techniki MALI-TOF do identyfikacji drobnoustrojów" - Pani mgr Marta Pietruk.

Natomiast w konferencji on-line, poprzedzającej Krajowe Dni Pola 2022, w bloku tematycznym „Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej” zorganizowanej w dniu 8.06.2022 r. wykład pt.:

3/ „Wskaźniki oporności bakterii” (zjawisko antybiotykoodporności w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu) - przedstawił prof. dr hab. Dariusz Wasyl.

Dodatkowo, w ramach imprez towarzyszących KDP2022, w konferencji online pt.: "Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego", zorganizowanej przez CDR Radom w dniach 8-9.06.2022, przedstawiono 3 wykłady:

4/ „Bioasekuracja ferm drobiu” – prof. Grzegorz Tomczyk,
5/ „Zakaz paszowy – stan obecny i podejmowane działania prawne i kontrolne w zakresie białka” – mgr inż. Zbigniew Osiński oraz
6/ „Biokompostowanie odpadów - higienizacja odpadów organicznych umożliwiająca ich wykorzystanie w nawożeniu”– dr Jolanta Zdybel.

Wiecej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dla-mlodych-i-przyszlych-rolnikow--trzeci-dzien-krajowych-dni-pola

Przydatne linki