2022-04-21 10:03:03
 

Porozumienie o współpracy naukowej z Instytutem z Charkowa

W dniu 13 kwietnia br. w siedzibie Instytutu podpisane zostało Porozumienie o Współpracy Naukowej między Narodowym Centrum Naukowym „Instytutem Doświadczalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej” (NSC IECVM) z Charkowa w Ukrainie. W imieniu NSC IECVM porozumienie podpisał prof. Borys Stegniy, Dyrektor Instytutu. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy reprezentował prof. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB. Celem podpisanego porozumienia jest promowanie rozwoju wiedzy, a współpraca będzie prowadzona w obszarach chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa pasz.

Współpraca będzie obejmować następujące działania:

  1. Mobilność naukowców i specjalistów w celu wymiany wiedzy;
  2. Wspólne badania w zakresie tematów będących przedmiotem zainteresowania obu stron;
  3. Ubieganie się o projekty badawcze finansowane ze środków krajowych;
  4. Współuczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych lub szkoleniowych;
  5. Obustronne spotkania organizowane w celu omówienia prowadzonej współpracy (seminaria, warsztaty, wizyty, wykłady, szkolenia i inne stosowne działania) oraz upowszechniania wiedzy naukowej zarówno w środowisku naukowym, jak i szeroko rozumianej opinii publicznej;
  6. Wszelkie inne formy wspólnych działań w zakresie niniejszego Porozumienia.

Przydatne linki